Varför är det så få kvinnliga styrelseledamöter? Anna Axelsson, verksamhetsutvecklare på Östsvenska handelskammaren, förklarar hur nätverket jobbar för mer jämställda bolagsstyrelser i regionen. Östsvenska handelskammaren har idag ett nätverk med 1000 privata företag i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Hör Anna Axelsson i studion.