En läkare anmäls som en patientfara till Inspektionen för vård och omsorg efter några månaders tjänstgöring på en vårdcentral i Piteå.