Förvaltningsrätten anser i sin dom att Västerås kommun kunnat visa att Bäckby torg är en brottsutsatt plats. Samtidigt visar statistik från polisen att antalet anmälda brott minskat.