Branden på anläggningen i Studsvik – som hanterar radioaktivt avfall – har härjat under ett dygn och ännu finns ingen släckning i sikte. Inspektörer finns på plats och gör mätningar av radioaktiviteten. – De mäter kontinuerligt, säger Henrik Dewoon-Thorén, räddningschef vid räddningstjänsten.