Nya uppgifter om sexuella trakasserier kan äventyra framtiden för Trumps kandidat till Högsta domstolen.