Skidlegendaren Anja Pärson anser att en avveckling av skidgymnasiet skulle vara ett hårt slag mot bygden Tärnabys identitet, som är starkt förknippad med alpin skidåkning.