Morgan Johansson (S) presenterade direktiv till migrationsutredning.