Regeringen verkar inte ha lärt sig något av hösten 2015.