Systemet för elcykelpremier har inte varit problemfritt.