Enligt Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild är effekterna av coronapandemin mer omfattande nu under hösten och samhället påverkas i större utsträckning än i våras.