Duckar återigen frågan om partiledarvalet • Följ riksmötets öppnande och Löfvens regeringsförklaring.