Magdalena Andersson avrådde en skolklass från att engagera sig i SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna. Detta när eleverna var på besök i riksdagen för att lära sig mer om demokrati. Agerandet bryter mot riksdagsförvaltningens rekommendation om hur man ska uppträda vid skolbesök.– Det var just utifrån ett demokratiresonemang som jag sa de här sakerna, säger Magdalena Andersson.