Andreas Bergh: I praktiken är beloppet bara en tiondel så stort.