Forskaren Anders Persson fick sitt arbetsrum vandaliserat i samband med en rapport om antisemitism efter terrorattacken i Israel den 7 oktober och under kriget i Gaza. Nu skriver han om att bli en martyr för vetenskapen.