Andelen skjutningar i tätbebyggda områden har ökat de senaste tre åren, visar polisens siffror.