Av Östergötlands 13 kommuner så har 6 färre behöriga lärare än rikssnittet. Sju kommuner i länet, samt Gotland, ligger dock över snittet.