Kvarlevor från samer i Sverige och Norge finns nerpackade i lådor på Historiska museets magasin i Lund. Nu kräver Amnesty Sapmi att samtliga kvarlevor återlämnas. En omfattande byråkrati sätter käppar i hjulet och Sametinget vill att regeringen skyndar på processen.