Högt skydd till få, eller lägre skydd men till många?