Amerikanarna och Saab dynamics har skrivit ett avtal värt 4,2 miljarder kronor. Avtalet gäller ammunition som tillverkas i Karlskoga och som används till granatgeväret Carl-Gustaf.