Den amerikanska inflationen landade på 2,3 procent i september. Det var 0,1 procentenheter lägre än vad ekonomerna i snitt hade räknat med. Exklusive energi- och livsmedelspriser hamnade inflationen på 2,2 procent, också det aningen lägre än väntat.(TT)