Ambulansflyg i regionernas egen regi kommer att bli betydligt mycket dyrare än idag. Det hävdar Johan Söderberg, vice vd vid företaget Babcock, som idag har den allra största marknaden för ambulansflyg i landet.