En trafikolycka mellan en ambulans och en personbil har inträffat på väg 28 i Rödeby i riktning mot Karlskrona.