Det smärtstillande läkemedlet Alvedon 665 dras in från marknaden från och med den första juni i år. – Jag tycker det är bra att man gör det, för det finns tydliga säkerhetsproblem och problem vid överdosering av läkemedlet, säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.