Under det senaste året har en person avlidit och två har tvingats till levertransplantationer vid Sahlgrenska sjukhuset till följd av att de fått i sig för höga doser paracetamol från medicinen Alvedon 665. Och redan under fredagen kan ett beslut komma om att dra in Alvedon 665.