I Västerbotten är det högst andel kvinnor som får allvarliga bristningar efter sin förlossning och Gävleborg ligger bäst till – enligt siffror från Graviditetsregistret.