Länssjukhuset i Sundsvall uppfyller inte elva av nitton av de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten granskat. Det kan leda till sämre behandlingsresultat och risk för strålskador, menar myndigheten.