Personal på Attendos hemtjänst i Eskilstuna saknar kunskap om avvikelserapportering. Det saknas också planer för hur hjälpen till brukarna ska utföras. Det visar kommunens fördjupade tillsyn. Nu tvingas Attendo åtgärda bristerna.