En allvarlig trafikolycka har inträffat på väg 56 mellan avfarterna Norra Brunn och Vinnersjökorsningen. Klockan 7.30 pågår räddningsarbete på platsen. Trafiken leds om via Hedesunda, meddelar Gästrike räddningstjänst.