Ett allvarligt tillstånd som kräver vård – men få har drabbats. Så ser läget ut i Skåne när det gäller följdsjukdomen efter covid-19 som kan drabba barn.