Det mesta i M-KD-budgeten kan rivas upp av en Löfven-ledd regering i vår – utom skattesänkningarna.Men att den liggande M-KD-budgeten skulle genomgå en kraftig vänstergir finns det inte mycket som talar för.