Sedan 2010 har antalet viltolyckor ökat i Skåne. Framför allt med dovhjortar och vildsvin. Man behöver intensifiera jakten, säger länsstyrelsen.