Varje höst håller polisen en kampanjvecka då man särskilt fokuserar på den tunga trafiken. I år tittade man särskilt på cabotagetransporter, och grep två förare som brutit mot reglerna.