858 elever på Västernorrlands gymnasieskolor driver ungföretagarverksamhet det här läsåret. Det är en ökning med två procent.