Enligt Ipsos opinionsanalytiker kan den tydliga förändringen bero på pandemin.