Stickningstrenden som drog igång under pandemin tycks hålla i sig