Råttproblemen i Stockholm ser inte ut att avta. Mellan 2016 och 2017 ökade Anticimex antalet saneringar med 10 procent. – Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat, säger skadedjursexperten Håkan Kjellberg.