Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har mer än fördubblats de senaste fem åren i Sundsvalls kommun. Framför allt är det anmälningar om våld som ökat.