”Ett ökande problem” • Branschen ska införa obligatorisk certifiering.