Länsstyrelsen i Östergötland möter allt oftare misär i hemmet vid omhändertagande av djur. Smutsiga hem fulla med bråte och avföring blir en allt vanligare syn.