När allt fler elbilar säljs så minskar samtidigt behovet av bensinstationer och på sikt kan det slå hårt mot orter där macken är den naturliga knutpunkten. Men Carola Engström som driver en mack i Stugun tror ändå på framtiden.