Kraftig ökning de senaste åren • MSB: ”Det är ett oreglerat område.”