Men kommer verkligen fler att bosätta sig på landsbygden?