Antalet orosanmälningar om barn som far illa ökar kraftigt i flera kommuner i Göteborgsregionen. Det visar en ny rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund. Men vad ökningen beror på är inte klarlagt.