Allt färre fall av grov kvinnofridskränkning anmäls. Men det beror inte på att antalet kränkningar faktiskt minskat utan på att polisen har ändrat sina rutiner, visar en ny studie av Brå. Eftersom beviskraven höjts blir också åtalen färre, men samtidigt säkrare.