Skarp kritik i Rom och Berlin mot den israeliska regeringens lagändringar .