Människor som lever med albinism i Afrika söder om Sahara har länge utsatts för stigmatisering, stympningar och rituella mord. Men de senaste åren har det skett en förändring i synen på albinism och Kenya fick nyligen sin första parlamentsledamot med albinism.