En allvarlig olycka har inträffat vid bygget av bron vid Västra länken över Umeälven. Flera lösa föremål har rasat ner i älven och bron är delvis förstörd.