Försvarsministern Hultqvist (S) bryter tystnaden om de borgerligas avhopp.