Med start av nästa år vill den styrande alliansen i Region Halland höja skatten. Skatten ska i så fall höjas med 58 öre och detta gör man för att man vill kunna möta behovet av välfärd och vård.