Allians för Linköping – där M, C, L och KD ingår – presenterade idag resultatet av de insatser som gjorts för att minska bidragsberoendet bland hushållen i kommunen.